Event: 31 mei, 20:00 tot 22:00 in Nautilus (drankje vanaf 19:30)

AI Brainstorm

samen de beste toepassingen van AI bedenken

De beste ideeën zijn het resultaat van nauwgezette en voortdurende sociale exploratie - Alex Pentland

AI, daar zouden we iets mee moeten...

Natuurlijk kan iedereen inloggen om AI te gebruiken tijdens het werk, maar kan er niet meer dan dat? Het ene na het andere tech bedrijf rolt indrukwekkende nieuwe technologie uit, maar voorbeeld toepassingen blijven beperkt tot: "het verbeteren van klantenservice" of "mooie plaatjes maken".Koppen bij elkaar

Bij een goede brainstorm wisselen wij ideeën uit om tot innovatieve toepassingen te komen. Organisaties en bedrijven brengen interessante problemen in van de doelgroepen waar zij mee werken. Techneuten geven aan op welke manier de nieuwe technologieën een bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen.

Uitkomsten van een brainstorm

Aan het eind van een brainstorm mag je de volgende soort ideeën verwachten:

Goed idee

Dit zijn ideeën die direct in praktijk gebracht kunnen worden via standaard tools of diensten. Het zijn waardevolle ideeën, maar niet per se innovaties. Ze gebruiken misschien zelfs geen AI, maar een goed idee is een goed idee!

Innovatief idee

Deze ideeën gebruiken AI om iets mogelijk te maken wat eerst niet mogelijk was. Ze zijn waardevol, maar technisch een uitdaging. Er moet waarschijnlijk een simpel prototype of proof-of-technology gemaakt worden om de haalbaarheid te testen.

Droom

Soms hopen we dat een technologie iets kan betekenen, maar is het praktisch niet haalbaar. Die ideeën blijven voorlopig dromen, maar wie weet waar de technologie over een aantal jaar staat!

Nachtmerrie

Ideeën die leiden tot verlies van banen of juist afdelingen overspoelen met nieuw werk zijn niet wenselijk. Tijdens de brainstorm houden we ruimte om slechte ideeën af te schieten als een nachtmerrie.

Concrete startpunten voor innovatie

Het doel van de brainstorm is om voor enkele ideeën duidelijk te krijgen welk probleem een idee wilt oplossen, welke technologie toegepast kan worden en hoe ingewikkeld/makkelijk dat is voor een organisatie of bedrijf. Dit is essentiële informatie om scherpe keuzes te maken over welke ideeën wel en niet gerealiseerd gaan worden.

Leer beter prompten

Om samen waardevolle ideeën te genereren is het belangrijk dat iedereen een basis begrip krijgt over wat er wel en niet kan met AI. Deze kennis komt ook van pas in het dagelijks gebruik. Deelnemers aan de brainstorm zullen dan ook leren betere vragen en instructies te schrijven om het meeste uit AI systemen te halen.

AI brainstorm voor organisaties en bedrijven

De technologie heeft een spannende sprong gemaakt. Plotseling is er meer mogelijk tegen lagere kosten. Welke toepassingen AI allemaal heeft, wordt langzaam duidelijk, maar techneuten kunnen die toepassingen niet alleen verzinnen. Dit moet samen met allerlei partijen uit de samenleving. Samen brainstormen is een beproefde methode voor het uitwisselen van ideeën en daar komen de beste innovaties uit voort! Neem dus contact op voor het plannen van een brainstorm met Data Scope.

Connect via deze media